Home » PreSRM, Preprocessor Standaard Rekenmethoden

PreSRM, Preprocessor Standaard Rekenmethoden

PreSRM 2024 versie 2.401 is beschikbaar!

Zie archief.

Algemeen

tno_logo

Voor het berekenen van de concentraties van luchtverontreiniging en het toetsen van de invloed van planologische wijzigingen op de blootstellingen ter plaatse is in Nederland een aantal wettelijk voorgeschreven rekenvoorschriften van toepassing, beschreven in de wet Luchtkwaliteit, Regeling Beoordeling Luchtkwaliteit (RBL; Staatscourant, 2009).

Voor het berekenen van de concentraties van de invloed van vrijliggende (snel)wegen is standaard rekenmethode 2 van toepassing (SRM-2), voor andere punt- en oppervlaktebronnen is dit SRM-3, tevens bekend als het Nieuw Nationaal Model (NNM). Beide methode maken gebruik van een voorgeschreven set van ruwheid-, meteorologische en achtergrondconcentratie gegevens. Deze gegevens worden in principe jaarlijks aangepast.

Tot 2010 had ieder goedgekeurd model een eigen implementatie van de methode voor omgang met deze randvoorwaarden gebruikt. Onderhoud van deze methodes is, gezien de jaarlijks benodigde updates en jaarlijkse wijzigingen in de regeling, vrij kostbaar en moet door de verschillende modeleigenaren steeds gedupliceerd worden. Ook de onderlinge vergelijkbaarheid tussen de modellen is gebaat bij een meer uniforme aanpak van de preprocessing, zoals de recente modelvergelijkingen voor SRM-2 laten zien (Wesseling, 2009).

Voor PreSRM is de code zoals ontwikkeld voor SRM-2 model VLW 2.90 als basis gebruikt. Deze code is uitgebreid getest in de genoemde modelvergelijking en wordt tevens gebruikt in het ISL2 model.

PreSRM demonstratie programma

Schermafbeelding van het PreSRM demonstratie programma

Deze site

Via deze site wordt alle informatie gedeeld met de opdrachtgever en de relevante modeleigenaars. Via een korte blik op de site kan ieder de voortgang volgen. Ook dient de site als archief voor alle releases van de software. Verder kunnen alle bugs, suggesties en ervaringen via het forum uitgewisseld worden. Door aan te sluiten op de rss feed van deze site is desgewenst de attendering van nieuwe versies of belangrijke informatie automatisch bij te houden op de werkplek of de smartphone.

Specificaties van PreSRM

PreSRM wordt geleverd aan de gebruikers als een gecompileerde Windows 32-bits of 64-bits en MacOS Intel 32 bits runtime library (DLL) inclusief interface-unit voor gebruik met de Delphi Pascal compilers (versie 6 t/m 14) en alle benodigde databestanden. Gebruik vanuit andere omgevingen zoals C(++) en .NET is eveneens mogelijk,  voor C(++) wordt een kant en klare interface aangeboden. Tevens wordt een handleiding geleverd met de beschrijving van de functionaliteit en de werking van de verschillende functies van PreSRM. Een in Delphi geschreven voorbeeldprogramma inclusief code zal worden geleverd dat tevens een visuele check van de door PreSRM geleverde gegevens mogelijk maakt.

Aan de opdrachtgever wordt tevens een versie beschikbaar gesteld voorzien van alle broncode en units noodzakelijk voor het opnieuw compileren van PreSRM.

PreSRM maakt gebruik van de door PBL ter beschikking gestelde GCN-lib code (versie 1.24 van maart 2009) en de meest recente GCN gegevens.

Daarnaast maakt PreSRM gebruik van de door KNMI via PBL geleverde uurlijkse meteorologische gegevens voor de stations Schiphol en Eindhoven en interpoleert deze gegevens afhankelijk van de opgegeven receptorlocatie.

PreSRM levert:

 • Toepassen van een verfijningsgrid voor dubbeltellingscorrecties voor emissies van Schiphol en op- en overslag rond de IJmond is optioneel.
 • Lokale ruwheidslengte representatief voor op geven vierkant (resolutie 1000 meter) rond een receptor
 • Dubbeltellingscorrectie en zeezoutcorrectie zijn optioneel

PreSRM levert ten behoeve van SRM-2 modellen:

 • Geclassificeerde meteostatistiek voor de drie windsnelheidsklassen en een op te geven aantal (default 12) windroos sectoren
 • Voor een op te geven locatie en jaar: Windroos in op te geven aantal sectoren (12 of 36) met concentraties van O3, NO2, PM10

PreSRM levert voor SRM-3 modellen voor een op te geven locatie en jaar:

 •  Uurlijkse meteorologische gegevens (geinterpoleerd voor lokatie volgens RBL) en windsnelheid op 60 meter hoogte
 • Uurlijkse concentraties voor alle stoffen waarvoor GCN de benodigde gegevens levert (additioneel SO2, CO, lood en benzeen)

One Response so far.

 1. arnold says:

  I have a question about used roughness data in this program SRM-3 for calculating concentration of air pollution.
  The determination of a roughness value is simple: just fill in the X, Y values (XY left corner down, XY right corner up) from an area (in this case plant/industry) where the emission takes place and the result is one roughness value.

  For generating a roughness value for Safety calculations (Safeti-Nl) there is a programm Roughness_maps (named in the Handleiding Risicoberekeningen Bevi versie 3.3), that is not so user-friendly and which uses much older roughness data.
  Also, it is difficult to generate one roughness value, so, the question comes, how to calculate the mean value if there is much variation due to the influence of water nearby the plant/industry (river, harbor).

  Therefore, I would like to know if Pre-SRM could potentially be used for Safety calculations e.g. safety calculation of the release of a toxic substance.

  Hopefully you can give me more information, e.g. how roughness data are generated in Pre-SRM,
  In order to get discussion with RIVM about the use of better roughness data in a well-informed way,

  Met vriendelijke groet,

  Erik Arnold
  Adviseur Ecologie en Externe Veiligheid
  afdeling Expertise en Advies

You must be logged in to post a comment.